Truy cập nội dung luôn

CLB Sáng tạo và Khởi nghiệp HUST - HIEC CLB Sáng tạo và Khởi nghiệp HUST - HIEC

GIỚI THIỆU CHUNG

HIEC được thành lập với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng ứng dụng khoa học sáng tạo và khởi nghiệp dành cho sinh viên thông qua những hoạt động chuyên môn về sáng tạo khởi nghiệp.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Chủ nhiệm: Lê Minh Ánh


 
Phó Chủ nhiệm
 Nguyễn Thành Đức
 
 Phó Chủ nhiệm
Cao Quốc Khánh

 

LIÊN HỆ

Fanpage: https://www.facebook.com/hiec.vn/?ref=page_internal

Email: clb.hiec@gmail.com

Điện thoại: 037 2522 898