XÂY DỰNG CHI ĐOÀN VỮNG MẠNH – MỤC TIÊU QUAN TRỌNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN

Thứ năm - 02/02/2023 04:51
Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh.

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh.

1. Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

2. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn.
3. Việc xây dựng chi đoàn mạnh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn; chất lượng, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cán bộ được phân công phụ trách thực hiện phải tận tình, sâu sát, gắn bó với cơ sở và đoàn viên.

 

Từ tình hình thực tiễn tại đơn vị và kết quả đạt được trong năm học trước, để củng cố, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với ĐVTN trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp như: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để ĐVTN được học tập, rèn luyện. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt là những vấn đề có tác động trực tiếp tới thanh niên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên.

Hai là, tập trung xây dựng chi đoàn vững mạnh về tổ chức, trọng tâm là xây dựng ban chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt công tác đoàn vụ, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên… theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Ba là, chi đoàn cần xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Nội dung các phong trào, hoạt động của Đoàn cần hợp lý, hài hòa giữa việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ĐVTN.

Bên cạnh đó, cần chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên,... để gây quỹ đoàn; vận động các tập thể và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí hoạt động.

Bốn là, cần quan tâm thực hiện công tác đoàn viên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục từ khâu phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đánh giá, xếp loại đoàn viên.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Đoàn thanh niên ĐHBKHN

Tác giả: Đoàn Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây