Truy cập nội dung luôn

Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Ban chấp hành Hội Sinh viên trường

Chủ tịch: SV.Trần Anh Dũng
K62 - Viện Điện
 

 
Phó Chủ tịch: SV. Ngô Quang Sơn
K63 - Viện Cơ khí Động lực
 
 
 Phó Chủ tịch: SV. Nguyễn Thành Nam
K63 - Viện Điện

UV BTK: SV. Lê Minh Đăng

K63 - Viện Điện

UV BTK: SV. Nguyễn Hồng Thái

K63 - Viện Kĩ thuật Hóa học

UV BTK: SV. Lê Yến Nhi

K64 - Viện Kỹ thuật hóa học

UV BTK: SV. Trịnh Thị Thu Trang

K64 -  Viện DM-DG&TT

UV BTK: SV. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

K64 - Viện Điện tử viễn thông

UV BTK: SV. Đỗ Anh Linh

K64 - Viện CNTT&TT

Facebook Facebook

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 5 4 9
Đang online: 33
Hôm nay: 87
Trong tuần: 1021
Trong tháng: 4614