Tin hoạt động Tin hoạt động

Vào tối ngày 12/6/2021 vừa qua, Tọa đàm online “Nâng cao kỹ năng truyền thông” do Đoàn...
Tinh thần luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần của đoàn viên, thanh niên Bách Khoa được thể hiện rất rõ...
Hiện nay, các hoạt động STEM tại Bách Khoa Hà Nội đang được đẩy mạnh và đa dạng hơn, không chỉ...
Với mục đích bồi dưỡng thêm niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam trong tập thể Đảng viên trẻ và...

Sự kiện Sự kiện

08
TH 06
Sáng ngày 26/3/2021, sự kiện khai mạc Giải Bóng đá nẽ Sinh viên Bách khoa BKFS 2021 đã diễn...