TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hàng năm, mảnh đất hình chữ S - đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là dải đất miền Trung...
Thư ngỏ của Hiệu trưởng mời tham gia chương trình  “MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN BÁCH KHOA” ...
Trại hè tuổi trẻ Bách Khoa” là một chương trình được tổ chức vào dịp hè hằng năm của Đoàn Thanh...
Ngày 14/12/2019, tại Hội trường C2, Đoàn TN Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã long trọng tổ...

Sự kiện Sự kiện

14
TH 07
Hàng năm, mảnh đất hình chữ S - đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là dải đất miền Trung...
10
TH 07
Thư ngỏ của Hiệu trưởng mời tham gia chương trình  “MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN BÁCH KHOA” ...
12
TH 07
Trại hè tuổi trẻ Bách Khoa” là một chương trình được tổ chức vào dịp hè hằng năm của Đoàn Thanh...
09
TH 07
Ngày 14/12/2019, tại Hội trường C2, Đoàn TN Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã long trọng tổ...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hàng năm, mảnh đất hình chữ S - đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là dải đất miền Trung...
Thư ngỏ của Hiệu trưởng mời tham gia chương trình  “MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN BÁCH KHOA” ...
Trại hè tuổi trẻ Bách Khoa” là một chương trình được tổ chức vào dịp hè hằng năm của Đoàn Thanh...
Ngày 14/12/2019, tại Hội trường C2, Đoàn TN Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã long trọng tổ...