Ban Thông tin - Tuyên truyền - Đối ngoại kiện toàn nhân sự tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2017

Tin hoạt động 334 views

Ban Thông tin - Tuyên truyền - Đối ngoại kiện toàn nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2017

Ngày 11/09, Lễ kiện toàn nhân sự Ban Thông tin – Tuyên truyền – Đối ngoại (TT-TT-ĐN) đã diễn ra trang trọng tại văn phòng Đoàn Trường. Lễ kiện toàn có sự hiện diện của đồng chí Lê Xuân Thành - UVTV, Phó Bí thư Đoàn Trường, đ/c Lê Đức Tùng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Thanh Hương - UVTV, Trưởng Ban TT-TT-ĐN và toàn thể các đồng chí trong Ban TT-TT-ĐN.

Phó Bí thư Lê Xuân Thành trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thanh Hương

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Lê ĐứcTùng đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban TT-TT-ĐN để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2017. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hương tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban TT-TT-ĐN. Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thanh Hương chia sẻ: "Nhiệm kỳ 2015 - 2017 của BCH Đoàn Trường nói chung và của Ban TT-TT-ĐN nói riêng nằm trong những sự kiện quan trọng của Trường ĐHBK Hà Nội và của Đoàn Thanh niên Trường. Được tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban TT-TT-ĐN là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân tôi cũng như Ban TT-TT-ĐN. Bản thân tôi cùng BanTT-TT-ĐN sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hương phát biểu tại Lễ kiện toàn

Tham dự và chỉ đạo buổi kiện toàn,đồng chí Lê Xuân Thành - Phó Bí thư Đoàn Trường chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hương tiếp tục được tin tưởng giữ chức vụ Trưởng ban TT-TT-ĐN. Đồng thời đồng chí khẳng định: "Ban TT-TT-ĐN có nhiệm vụ đặc thù quan trọng trong công tác thông tin, truyền thông hình ảnh của Trường và Đoàn Thanh niên Trường, đây là nhiệm kỳ với nhiều sự kiện quan trọng của Trường và Đoàn Thanh niên, bởi vậy nhiệm vụ của Ban càng nặng nề hơn". Đồng thời đồng chí hy vọng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo Ban sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng đó. 

Các thành viên cũ chụp ảnh lưu niệm

 Tin Tin - Ban TT-TT-ĐN

 
Tags
Bình Luận