Chúc mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Sinh Viên Việt Nam

Tin hoạt động 205 views

Trong những năm 1949 - 1950 của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp và sự xâm lược can thiệp của đế quốc Mỹ lan rộng trên khắp đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc. Tại Saì Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức : biểu tình chống sưu thuế, chống bắt lính, đòi công ăn việc làm. Học sinh, sinh viên bãi trường, bãi khóa liên miên.
Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 09/01/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.
Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 02 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09 tháng 01 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22 – 23/11/1993) tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09 tháng 01 làm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.
Sau 69 năm thành lập và phát triển, ngày nay, Hội Sinh Viên Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, định hướng, phát triển cho thế hệ trẻ Việt Nam. Cuối năm 2018 vừa qua, Đại Hội Hội Sinh Viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức thành công, đánh dấu một bước mới trong tiến trình phát triển của Hội.
Nhân dịp 69 năm ngày truyền thống Hội Sinh Viên Việt Nam, chúc Hội ngày càng phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiêu chí, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển trung của sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước.
Chúc Hội Sinh Viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của nhà trường.

 

Tags
Bình Luận