Chân dung Bí thư LCĐ Viện Cơ Khí Động Lực

Tin hoạt động 540 views

Họ và tên: Lưu Hồng Quân

Địa chỉ công tác:  C8-206

Liên Chi Đoàn/Chi Đoàn: LCĐ Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ trang web hoặc fanpage của LCĐ: https://www.facebook.com/cokhidonglucbkhn/

Những công tác và chức vụ Đoàn đã qua

Ban cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2014-2017

Bí thư LCĐ Viện Cơ khí Động lực

 

Tags
Bình Luận