NHÓM SÁNG TẠO TRẺ BK - BK YOUNG INNOVATION GROUP

NHÓM SÁNG TẠO TRẺ BK - BK YOUNG INNOVATION GROUP

 

Thông tin chung

Tên nhóm: Sáng tạo trẻ BK - BK Young Innovation

Trực thuộc: Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ: 202 - C6 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8692501

Email: tuan.phananh@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: PGS.TS. Phan Anh Tuấn

Chuyên môn: Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Thủy khí.

Hướng nghiên cứu: Năng lượng tái tạo (Renewable Energy), Phương tiện tự hành dưới nước (AUV), Thủy động lực các loại tàu thủy chuyên dụng.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo như năng lượng gió, song, năng lượng mặt trời; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vào chế tạo các phương tiện tự hành dưới nước.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm máy phát điện năng lượng gió cỡ nhỏ, năng lượng gió kết hợp sóng, năng lượng gió kết hợp năng lượng mặt trời; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm liên quan đến phương tiện tự hành dưới nước vào các nhiệm vụ thực thi trong dân sự và quân sự.