Nhóm TIG

NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - TIG

Thông tin chung

Tên nhóm: Nghiên cứu Phát triển và Đổi mới Sáng tạo - TIG

Trực thuộc: Viện Cơ khí

Địa chỉ: 305 - C10 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8696165

Email: tigproject@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/tig.project

Trưởng nhóm nghiên cứu

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Tiến Đông

Chuyên môn: Cơ khí

Hướng nghiên cứu: Độ tin cậy/Sản phẩm thiết bị y tế

Email: dong.nguyentien@hust.edu.vn

Website: http://sme.hust.edu.vn/nguyen-tien-dong

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng; Thiết kế chế tạo và thương mại hóa các sản phẩm thiết bị y tế, máy móc, đồ gá, khuôn mẫu; Đào tạo nâng cao năng lực R&D cho đội ngũ kỹ thuật viên của doanh nghiệp; Cung cấp các dịch vụ tư vấn đổi mới khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất cho doanh nghiệp; Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng cho sản xuất của doanh nghiệp; Tư vấn khắc phục sự cố, vướng mắc trong sản xuất của doanh nghiệp. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm liên quan đến phục hồi chức năng sử dụng trong y tế; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến thiết bị đo lường, kết nối nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị y tế trong công tác phục hồi chức năng, theo dõi giám sát điều trị; Thiết kế mô hình 3D, mô phỏng tính toán sử dụng CAD/CAM/CAE cho bài toán sản xuất, chế tạo thiết bị y tế; Liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp; Đào tạo nâng cao năng lực R&D cho đội ngũ kỹ thuật viên của doanh nghiệp.