NHÓM NGHIÊN CỨU TRẺ HÓA HỮU CƠ

NHÓM NGHIÊN CỨU TRẺ HÓA HỮU CƠ

Thông tin chung

Tên nhóm: Nghiên cứu trẻ Hóa Hữu cơ

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: P 303 nhà C1 - ĐHBKHN

Điện thoại: 0438681145

Email: quang.tranthuong@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Trần Thượng Quảng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Hóa Hữu cơ - Tổng hợp Hữu cơ.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu công nghệ chiết tách các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học bằng vật liệu nhôm oxit; Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ một số nguồn thực vật, sinh vật biển ở Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng các cao chiết giàu hoạt chất làm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, ung thư...

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các vật liệu xúc tác cho tổng hợp hữu cơ - Hóa dầu, xử lý ô nhiễm môi trường từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam; Nghiên cứu phát triển các vật liệu mới trong phân lập, chiết tách, tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học, ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng các vật liệu mao quản (nhôm oxit, zeolit...) làm chất hâp phụ, chiết tách các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học ứng dụng trong dược phẩm; Tối ưu hóa một số quá trình chiết tách, tổng hợp hữu cơ các chất có hợt tính sinh học ; Phát triển các vật liệu mới, vật liệu mao quản ứng dụng làm chất hấp phụ, xúc tác và xử lý ô nhiễm môi trường.