Nhóm TEAMS

NHÓM THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG - TEAM OF ENGINEERING FOR AUTOMATIC AND MECHANICAL SYSTEMS (TEAMS)

Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm Thiết kế hệ thống cơ khí tự động - Team of Engineering for Automatic and Mechanical Systems  (TEAMS)

Trực thuộc: Viện Cơ khí

Địa chỉ: 304 - D3 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8680101

Email: huy.vule@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Vũ Lê Huy

Chuyên môn: TS cơ học kỹ thuật

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu cơ tính và dự đoán độ bền và tuổi thọ mỏi của các cấu trúc silic trong các hệ thống vi cơ điện tử; Tính toán, thiết kế, thiết kế tự động và mô phỏng các hệ dẫn động cơ khí; Tính toán thiết kế, mô phỏng, chế tạo và điều khiển các máy CNC.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu, thiết kế máy và các hệ thống cơ điện tử nhằm ứng dụng vào thực tế, phục vụ cho sản xuất, chế tạo và lắp ráp sản phẩm trong các nhà máy, doanh nghiệp cũng như các cơ sở tư nhân; Tính toán và mô phỏng số giải quyết các bài toán trong thực tế công nghiệp.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Thiết kế và chế tạo các thiết bị phục vụ cho đời sống và sản xuất.