Nhóm SCT

NHÓM SMART COLOR TEXTILES - SCT

Thông tin chung

Tên nhóm: Smart Color Textiles - SCT

Trực thuộc: Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Địa chỉ: 216 - C5 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8692401

Email: thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/groups/SmartColorTextiles

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 14-NguyenNgocThang_zps1ydult5p.jpg

Họ và tên: TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Chuyên môn: Hóa dệt.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoá, đặc biệt trong lĩnh vực hoá dệt: vật liệu dệt chức năng, chất màu tự nhiên, chất trợ hóa học, chất keo…

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nhóm SmartColorTextiles có định hướng nghiên cứu và chế tạo các vật liệu dệt cảm biến có khả năng thay đổi màu sắc theo tác động của môi trường như hóa chất (Chemosensor), nhiệt (Thermosensor), Sinh học (Biosensor), Điện từ (Electrosensor), Cơ học (Mechanosensor)...

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu cảm biến sinh thái có khả năng phát hiện sự phân hủy của thực phẩm, tồn dư hóa chất trên vải thông qua sự thay đổi màu sắc trong vùng ánh sáng nhìn thấy.