Nhóm RF3I

NHÓM CÔNG NGHỆ RF TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐO VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆP RADIO FREQUENCY FOR INSTRUMENTATION INDUSTRIAL INFORMATICS (RF3I)

 

Thông tin chung

Tên nhóm: Công nghệ RF trong các hệ thống đo và truyền thông công nghiệp - Radio Frequency for Instrumentation Industrial Informatics (RF3I)

Trực thuộc: Viện Điện

Địa chỉ: 108 - C1 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: thuy.leminh@hust.edu.vn      

Website: http://rf3i.com

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 16-LeMinhThuy_zpsxfi9gayj.jpg

Họ và tên: TS. Lê Minh Thùy

Chuyên môn: Anten và sóng điện từ, điện tử.

Hướng nghiên cứu: Anten và các thiết bị cao tần, cảm biến không dây, hệ thống nhúng, mạng không dây.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ không dây trong các thiết bị đo, giám sát và điều khiển xa từ xa. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan hệ bắt bám không dây cự ly xa, đo và giám sát các thông số môi trường, điện…; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến thiết bị đo lường xa, đo không tiếp xúc, nhận dạng và định vị đối tượng bằng công nghệ sóng điện từ; Phát triển các sản phẩm (phần cứng và phần mềm) về cảm biến và mạng cảm biến không dây tự chủ năng lượng cho các hệ thống đo xa; Phát triển các vật liệu hấp thụ điện từ cho các ứng dụng: chặn sóng vô tuyến, giảm nhiễu tương hỗ giữa nhiều thiết bị không dây đặt chung trên cùng hệ thống.