NHÓM QUANG HỌC MICRO/NANO VÀ VI HỆ THỐNG

NHÓM QUANG HỌC MICRO/NANO VÀ VI HỆ THỐNG

Thông tin chung

Tên nhóm: Quang học micro/nano và vi hệ thống

Trực thuộc: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

Địa chỉ: Tòa nhà ITIMS, số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện thoại: 04 38680787

Email: hoang.chumanh@hust.edu.vn, hoangcm@itims.edu.vn

Website/Facebook/Fanpage: http://itims.hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

 

Họ và tên: TS. Chu Mạnh Hoàng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Công nghệ vi hệ thống cơ quang điện tử.

Hướng nghiên cứu: Quang học micro/nano và các vi hệ thống.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng các linh kiện MEMS quang và quang tử trong ảnh quang học, cảm biến quang và thông tin quang và các thiết bị cho chế tạo các cấu trúc nano.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng kênh dẫn sóng quang và sóng plasmonic trong xử lý tín hiệu quang và cảm biến quang; Phát triển các ứng dụng đế plasmonic 2 chiều trong cảm biến quang y sinh, thiết bị thu và phát sóng quang học trường gần, thiết bị hiển thị hình ảnh dựa trên vi gương, các linh kiện cộng hưởng tần số cao dựa trên dây nano silic, và các thiết bị chế tạo cấu trúc nano dựa trên mũi dò quét; Các cấu trúc nano cho cải thiện hiệu suất pin mặt trời.