NHÓM NGHIÊN CỨU CÁC NGUỒN ĐỘNG LỰC KHÔNG PHÁT THẢI

NHÓM NGHIÊN CỨU CÁC NGUỒN ĐỘNG LỰC KHÔNG PHÁT THẢI

Thông tin chung

Tên nhóm: Nghiên cứu các nguồn động lực không phát thải

Trực thuộc: Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ: Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong - C15 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8683617

Email: STE-ICEL@hust.edu.vn, khanh.nguyenduc@hust.edu.vn

Website: http://icelab.hust.edu.vn/

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Khánh

Chuyên môn: Cơ khí Động lực

Hướng nghiên cứu: Mô phỏng động học, động lực học trong động cơ đốt trong; Mô phỏng chu trình công tác của động cơ theo các hướng: nhiên liệu thay thế, cải tiến động cơ, xử lý khí thải;Thiết kế, chế tạo ô tô, máy bay mô hình điều khiển từ xa sử dụng động cơ đốt trong, động cơ điện.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống động lực kết hợp động cơ đốt trong và động cơ điện; Nghiên cứu nâng cao hiệu suất năng lượng của hệ thống.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phối hợp động cơ đốt trong và động cơ điện trên ô tô và xe máy; Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện môi trường.