Nhóm Nghiên cứu phát triển ứng dụng BK

NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG BK

Thông tin chung

Tên nhóm: Nghiên cứu phát triển ứng dụng BK

Trực thuộc: Viện Điện tử Viễn thông

Địa chỉ: C9-419

Điện thoại: 

Email: vu.trananh@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 19-TranAnhVu_zpsvnhoupri.jpg

Họ và tên: TS. Trần Anh Vũ

Chuyên môn: Điện tử - Y sinh học.

Hướng nghiên cứu: Điều khiển công suất, Điện tử y sinh, Phần mềm kiểm tra sao chép văn bản.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ điện tử trong việc thiết kế chế tạo robốt điều khiển từ xa hỗ trợ phẫu thuật; Điều trị chức năng, hỗ trợ vận động; Điều khiển điện tử công suất.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến thu nhận và xử lý tín hiệu y sinh, và thiết bị điện tử y sinh; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm, thiết bị điều khiển công nghiệp và dân dụng; Nghiên cứu và triển khai các hệ điều khiển cho Bilateral Teleoperations phục vụ trong ngành y tế: Các bộ điều khiển lực lai quỹ đạo phía Master, Slave và kết hợp cả 2 phía theo nhóm phương pháp kinh điển (tựa thụ động …) và phương pháp hiện đại (tối ưu, dự báo…).