NHÓM NAVIS

NHÓM NAVIS

Thông tin chung

Tên nhóm: NAVIS

Trực thuộc: Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Định vị Sử dụng Vệ tinh (NAVIS)

Địa chỉ: Phòng 604 - Tầng 6 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 6231673

Email: navis@hust.edu.vn

Website: navis.hust.edu.vn

Facebook/Fanpage:  www.facebook.com/NavisCentre

Thành tích tiêu biểu: Giải Nhất cuộc thi “Nhân tài đất Việt 2015”; Giải thưởng  Khoa học Công nghệ Quả cầu Vàng 2013…

 Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: PGS.TS. Tạ Hải Tùng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu GNSS, Định vị chính xác, và Các công nghệ tích hợp Nav/Com.

Email: tung.tahai@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực định vị sử dụng vệ tinh. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Bộ thu mềm GNSS: Xử lý tín hiệu bằng phần mềm, Định vị đa hệ thống, Giám sát khí tượng không gian; Bộ thu chính xác GNSS: Định vị điểm chính xác, Định vị động thời gian thực, Xử lí hậu kì bằng bình sai lưới, Bộ thu chính xác giá thành thấp; An toàn an ninh định vị: Bộ phát hiện phá sóng GNSS, Bộ phát hiện giả mạo tín hiệu GNSS, Bộ thu GNSS chống phá sóng và chống giả mạo tín hiệu.