Nhóm Cơ điện tử Ý tưởng cho cuộc sống - Mechatronics Idea for Real Life (MIRL)

NHÓM CƠ ĐIỆN TỬ Ý TƯỞNG CHO CUỘC SỐNG - MECHATRONICS IDEA FOR REAL LIFE (MIRL)

Thông tin chung

Tên nhóm: Cơ điện tử Ý tưởng cho cuộc sống (Mechatronics Idea for Real Life - MIRL)

Trực thuộc: Viện Cơ khí

Địa chỉ: 106 - C8 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: viet.dangthai.hust@gmail.com

Trưởng nhóm nghiên cứu

 

 Họ và tên: TS. Đặng Thái Việt

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Giảng viên bộ môn Cơ điện tử, Viện Cơ khí

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển và giám sát mờ Takagi -Sugeno cho các mô hình hệ thống phi tuyến chứa nhiễu, độ bất ổn đinh và thời gian trễ; Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển cho chuyển động tự động bám tâm mặt trời của hệ thống pin và nhiệt bức xạ mặt trời với công nghệ vùng cực đại công suất; Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhà thông minh tối ưu sử dụng năng lượng mặt trời; Nghiên cứu động lực học và điều khiển chính xác vị trí piston-xylanh trong hệ thống thay dao trung tâm gia công CNC với xét tới ảnh hưởng phi tuyến của ma sát trượt bước nhảy và độ ẩm; Nghiên cứu, ứng dụng xử lý ảnh vào các hệ thống cơ điện tử ứng dụng trong an ninh, quốc phòng và dân dụng.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thống cơ điện tử trong việc thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ cao phục vụ an ninh, đời sống; Nghiên cứu, ứng dụng nhận dang và xử lý ảnh vào các hệ thống tự động, điều khiển chính xác, nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng trong an ninh, đời sống; Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống tự động sử dụng và chuyển hóa năng lượng mặt trời phục vụ trong an ninh, đời sống; Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống sản xuất linh hoạt, máy điều khiển số ứng dụng trong công nghiệp và quốc phòng ;

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu, ứng dụng nhận dang và xử lý ảnh vào các hệ thống tự động, điều khiển chính xác, nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng trong an ninh, đời sống; Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống cơ điện tử biến đổi và chuyển hóa năng lượng tái tạo phục vụ đời sống, an ninh, quốc phòng; Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống sản xuất linh hoạt, máy điều khiển số ứng dụng trong công nghiệp và quốc phòng.