NHÓM MHH, MÔ PHỎNG, TỐI ƯU, TK & CT CÁC QT CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

NHÓM MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG, TỐI ƯU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

Thông tin chung

Tên nhóm: Mô hình hóa, mô phỏng, tối ưu, thiết kế và chế tạo các quá trình công nghệ và thiết bị.

Trực thuộc: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Địa chỉ: 210 - C4 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: nghiencuusbft@gmail.com; ndtrung2212@gmail.com

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Nguyễn Đức Trung

Chuyên môn: Thiết kế hệ thống và tự động hóa quá trình công nghệ.

Hướng nghiên cứu: Mô hình hóa, mô phỏng, tối ưu quá trình công nghệ; thiết kế hệ thống và chế tạo thiết bị.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu mô hình và xây dựng chương trình mô phỏng tối ưu quá trình nhằm nâng cao chất lượng các khâu: Thiết kế, chế tạo, chỉnh định, vận hành và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp nói chung và ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm nói riêng.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu tham số các quá trình lên men và các quá trình công nghệ cơ bản; Hoàn thiệt thiết kế và chế tạo thử nghiệm các thiết bị (sấy, chưng cất, thanh trùng...) có sự hỗ trợ bởi một số công nghệ tiên tiến (công nghệ cao tần, công nghệ vi sóng...) ở qui mô pilot; Nghiên cứu công nghệ sấy và chưng cất một số sản phẩm: màng gấc, thịt bơ, chè xanh ... với tiêu chí: đảm bảo an toàn vệ sinh và tiết giảm năng lượng tiêu hao; Tổ chức một số nhóm sinh viên tham gia CLB Sinh viên Nghiên cứu và sáng tạo của Viện; Hỗ trợ hoạt động của CLB FOBIC.