Nhóm KTHN

NHÓM KỸ THUẬT HẠT NHÂN - KTHN

Thông tin chung

 Tên nhóm: Kỹ thuật hạt nhân - KTHN

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Địa chỉ: Tầng 4 - C10 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: thuy.maidinh@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Mai Đình Thủy

Chuyên môn: An toàn bức xạ.

Hướng nghiên cứu: Xây dựng các phương pháp bảo vệ an toàn bức xạ trong các cơ sử y tế công nghiệp cũng như trong nhà máy điện hạt nhân.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ điện tử trong việc thiết kế chế tạo thiết bị đo đạc bức xạ ứng dụng trong lĩnh vực an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Chế tạo đầu dò bức xạ dùng buồng ion hóa khí; Tính toán an toàn bức xạ, các phương pháp xử lý nguồn, chất thải phóng xạ; Xây dựng hệ thực nghiệm đo đạc bức xạ, thiết bị phân tích, đo liều bức xạ.