Nhóm Kỹ thuật Điện

NHÓM KỸ THUẬT ĐIỆN

Thông tin chung

Tên nhóm: Kỹ thuật điện

Trực thuộc: Viện Điện

Điện Thoại: 

Email: tung.leduc1@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 15-LeDucTung_zpsjot2twml.jpg

Họ và tên: TS. Lê Đức Tùng

Chuyên môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Ổn định hệ thống điện, Thiết kế máy điện.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật điện tiên tiến nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn trong công nghệ năng lượng.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp loại trừ các sự cố cộng hưởng cơ điện trong hệ thống điện Việt Nam; Phân tích ảnh hưởng của nguồn năng lượng tái tạo tới các chế độ làm việc của hệ thống điện; Lưới điện thông minh; Phương pháp số ứng dụng trong thiết kế, tối ưu hóa máy điện, khí cụ điện, thiết bị điện từ, thiết bị biến đổi năng lượng; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại động cơ hiệu suất cao ứng dụng trong công nghiệp Việt Nam.