Nhóm IPD

NHÓM IPD

Thông tin chung

Tên nhóm: IPD

Trực thuộc: Viện Cơ khí

Địa chỉ: 306 - C1 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: duy.hanle@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Hán Lê Duy

Chuyên môn: Cơ khí và Hàn.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm cơ khí, hàn trong công nghiệp.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ hàn và cơ khí vào trong các lĩnh vực sản xuất cơ khí, kết cấu… theo các mục tiêu công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm trong đóng tàu, đồ gia dụng…; Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các kết cấu thông minh ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày: Smart park car, smart home, smart supermarket…

Nghiên cứu, cải tiến các dây truyền sản xuất cơ khí và ứng dụng sản phẩm vào các Doanh nghiệp sản xuất kết cấu.