NHÓM CÔNG NGHỆ IN 3D - 3D PRINTING

NHÓM CÔNG NGHỆ IN 3D - 3D PRINTING

Thông tin chung

Tên nhóm: Công nghệ In 3D (3D printing)

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 201A - C5 - Trường ĐHBK Hà Nội.

Điện thoại: 

Email: cuong.nguyenviet@hust.edu.vn

Website/Facebook/Fanpage: 3D printing

Thành tích tiêu biểu: Chứng nhận workshop 3D Printing tại Đài Loan năm 2014.

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Nguyễn Việt Cường

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Tiến sỹ.

Hướng nghiên cứu: Công nghệ in 3D, Chất lượng sản phẩm in.

Email: cuong.nguyenviet@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ in 3D trong việc thiết kế chế tạo máy và thiết bị in 3D phục vụ các mục đích trong cuộc sống.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến mô tả hình 3D, phương pháp xây dựng điểm ảnh 3D; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến 3D, tạo mẫu, in trên các bề mặt vật thể khác nhau…