Nhóm Hệ thống máy tính

NHÓM HỆ THỐNG MÁY TÍNH

Thông tin chung

Tên nhóm: Hệ thống máy tính

Trực thuộc: Viện CNTT&TT

Địa chỉ: 505 - B1 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8696125

Email: trungnl@soict.hust.edu.vn

 photo 11-NgoLamTrung_zpstmmnl6z5.jpg

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Ngô Lam Trung

Chuyên môn: Hệ thống nhúng, tính toán di động.

Hướng nghiên cứu: Thiết kế xây dựng hệ nhúng thời gian thực, robot trong nhà.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực xử lý tín hiệu, hệ thống nhúng thông minh để phát triển ứng dụng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong nước. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu phát triển các giải pháp gồm cả phần cứng và phần mềm cho thị trường định vị dẫn đường dân dụng và chuyên dụng (hợp tác với  trung tâm NAVIS, ĐHBK Hà Nội); Phát triển phần mềm điều khiển robot công nghiệp (hợp tác cùng các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Cơ khí, ĐHBK Hà Nội); Nghiên cứu phát triển thiết bị thông minh đeo tay, Internet of things; Phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động; Nghiên cứu các thuật toán và công nghệ nhận dạng mới, ứng dụng trong bài toán nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên các thiết bị di động.