Nhóm GAMEW

NHÓM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ - GAMEW

Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu vật liệu tiên tiến và chất thải điện tử - Group of Advanced Materials and E-waste (GAMEw)

Trực thuộc: Viện KH-KT Vật liệu

Địa chỉ: Nhà C5 - Trường ĐHBK Hà Nội.

Điện thoại: 

Email: huy.tranduc@hust.edu.vn

Facebook:  Nhóm nghiên cứu vật liệu tiên tiến và chất thải điện tử.

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Trần Đức Huy

Chuyên môn: Kỹ thuật vật liệu.

Hướng nghiên cứu: Hợp kim nhôm, Vật liệu composite nền kim loại, Vật liệu y sinh, Tái chế thép làng nghề và chất thải điện tử tại Việt Nam.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu trong chế tạo các vật liệu có khả năng chịu nhiệt, độ dẻo cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu trong thu hồi kim loại từ chất thải điện tử góp phần quản lý và bảo vệ môi trường.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Ứng dụng vật liệu composite kim loại cho công nghiệp oto; Ứng dụng hợp kim nhôm kẽm siêu dẻo trong công nghiệp dân dụng; Nghiên cứu, xử lý thu hồi kim loại từ chất thải điện tử; Đánh giá ảnh hưởng của các nguyên tố kim loại đến chất lượng thép tái chế.