NHÓM CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA VÀ HỆ VI LƯU - ELECTROBIOSENSORS AND MICROFLUIDIC SYSTEMS

NHÓM CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA VÀ HỆ VI LƯU - ELECTROBIOSENSORS AND MICROFLUIDIC SYSTEMS

Thông tin chung

Tên nhóm: Cảm biến điện hóa và hệ vi lưu (Electro-biosensors and microfluidic systems)

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 215 - C4 -  Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8680070

Email: anh.nguyenvan@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Nguyễn Vân Anh

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Hóa lý.

Hướng nghiên cứu: Vật liệu bán dẫn hữu cơ, vật liệu nano, và các ứng dụng trong thiết bị quang điện; Vật liệu bán dẫn và vật liệu nano ứng dụng trong chế tạo cảm biến sinh học; Vật liệu phức hợp cho xúc tác oxi hóa tiên tiến.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

 

Định hướng chung:

Phát triển các vật liệu tiên tiến trong chế tạo cảm biến điện hóa; Phát triển các hệ vi lưu (microfluidics) và chíp vi lưu tích hợp cảm biến.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các hệ vật liệu và vật liệu nano trong chế tạo cảm biến điện hóa ứng dụng trong phân tích hóa học và y sinh; Phát triển các hệ microfluidics tích hợp cảm biến (chíp vi lưu tích hợp).