NHÓM CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA

NHÓM CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA

Thông tin chung

Tên nhóm: Công nghệ Điện hóa

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 111 - C5 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8680122

Email: sce-decp@hust.edu.vn

Website: chemeng.hut.edu.vn/index.php/vi/bm/dienhoa

Facebook: https://www.facebook.com/groups/304944739600373/

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Đặng Trung Dũng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Điện Hóa.

Hướng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ điện hóa trong tinh chế kim loại, xử lý môi trường. Vật liệu tiên tiến cho nguồn điện mới và xử lý môi trường.

Email: dung.dangtrung@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện hóa trong thu hồi kim loại, tinh chế kim loại và chống ăn mòn kim loại; Nghiên cứu vật liệu mới cho nguồn điện thế hệ mới và xử lý môi trường.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến: mạ, phun phủ; Ăn mòn và chống ăn mòn kim loại ; Nguồn điện mới (pin lithium, siêu tụ); Tinh chế kim loại, thu hồi kim loại từ rác thải công nghiệp bằng phương pháp điện hóa; Vật liệu mới cho nguồn điện tiên tiến và xử lý môi trường.