NHÓM CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT VÔ CƠ

NHÓM CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT VÔ CƠ

Thông tin chung

Tên nhóm: Công nghệ các chất vô cơ

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 303 - C4 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8692943

Email: bac.nguyenquang@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Quang Bắc

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: CN các chất vô cơ.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu tổng hợp chất màu vô cơ chịu nhiệt dung trong ceramic, sơn;Phụ gia chống cháy trong sơn; Tổng hợp và sản xuất phân bón vô cơ.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Công nghệ sản xuất phân bón: Phân Đạm, phân lân, phân MAP, DAP, NPK, phân đặc chủng cho cây nông nghiệp và công nghiệp, phân đa nguyên tố, phân vi lượng, phân bón lá; Công nghệ chế biến khoáng sản: Chế biến các loại quặng có chứa các nguyên tố vô cơ thành kim loại hoặc các hợp chất của chúng; Công nghệ sản xuất muối khoáng: Các muối vô cơ được sản xuất nhờ quá trình hòa tách, kết tinh, kết tủa từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp; Công nghệ sản xuất vật liệu mới: Vật liệu màng phủ vô cơ chịu nhiệt, chống cháy, chịu ăn mòn; vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; vật liệu phát quang; vật liệu xúc tác...

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu tổng hợp sơn vô cơ chống cháy ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng; Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới thân thiện với môi trường.