NHÓM ĐIỆN TỬ Y SINH (BME-HUST)

NHÓM ĐIỆN TỬ Y SINH (BME-HUST)

Tên nhóm: Điện tử Y sinh (BME-HUST)

Trực thuộc: Trung tâm Điện tử Y sinh

Địa chỉ: 307 - C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8682099

Email: hai.vuduy@hust.edu.vn

Website: http://bme.hust.edu.vn

Thành tích tiêu biểu: Giải Nhất cuộc thi “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” các năm 2009, 2011, 2014; Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên - Quả cầu Vàng các năm 2012, 2015; Giải Nhất Robocon Techshow 2012.

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: PGS.TS. Vũ Duy Hải

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Kỹ thuật Điện tử y sinh.

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu y sinh và ứng dụng (đo không can thiệp: NICO, ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP...); Xử lý thông tin y tế; Các chuẩn dữ liệu dùng trong y tế (HL7, DICOM); Bệnh án điện tử đa phương tiện (I-EMR); Bệnh viện điện tử (eHospital); Y tế từ xa (Telemedicine).

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ điện tử trong việc thiết kế chế tạo thiết bị và hệ thống ứng dụng trong y tế.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Xây dựng và phát triển hệ thống đo lường và theo dõi các thông số sống của bệnh nhân tập trung trên nền tảng Internet hỗ trợ chẩn đoán và điều trị; Nghiên cứu phát triển thiết bị theo dõi thông số sinh học cho trẻ sơ sinh; Phát triển hệ thống thiết bị điều trị thận nhân tạo cho người thu nhập thấp; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm như: Thiết bị đo lường điện tử, thiết bị định vị dẫn đường, thiết bị nhận dạng cá nhân (RFID, ảnh, vân tay), thiết bị điều khiển công nghiệp và dân dụng; Phát triển các sản phẩm, thiết kế các PTN hỗ trợ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật y sinh.