Nhóm ASE LAB

NHÓM ASE LAB

Thông tin chung

Tên nhóm: ASE LAB

Trực thuộc: Viện Điện tử Viễn thông

Địa chỉ: 410 - C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: thanh.hantrong@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 18-DoTrongTuan_zpsg4kerws2.png

Họ và tên: PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn

Chuyên môn: Truyền thông không dây và định vị dẫn đường.

Hướng nghiên cứu: Mạng thông tin hàng không; Hệ thống nhúng cho nền tảng di động; Định vị dẫn đường thời gian thực sử dụng vệ tinh và radar.

Email: tuan.dotrong@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý tín hiệu vô tuyến trong các hệ thống định vị dẫn đường điện tử. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến các hệ thống thu phát tín hiệu vô tuyến dải HF; Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến thiết bị định hướng vô tuyến, sóng âm…; Phát triển các ứng dụng liên quan đến truyền thông tin qua ánh sáng.