Liên hệ

Văn phòng Đoàn trường

Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C2, Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04 38692751

Email: dtn@hust.edu.vn

Website: http://svbk.hust.edu.vn

__________________________________________________________________

Văn phòng Hội Sinh viên trường

Địa chỉ: Phòng 101 Kí túc xá B8

Điện thoại: 04 38696166

Email: hsv@hust.edu.vn

Website: http://svbk.hust.edu.vn