LCĐ-LCH Viện Vật lý Kỹ thuật

Bí thư: TS. Trần Thiên Đức

Đơn vị công tác: Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Địa chỉ liên hệ: Phòng 103 Nhà C10

Email: ductt111@gmail.com

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Vien VLKT