LCĐ - LCH Viện Toán Ứng dụng và Tin học

 

Bí thư: TS. Bùi Tăng Bảo Ngọc

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán Ứng dụng, Viện Toán ứng dụng và Tin học

Email: tbnbui@gmail.com

Fanpage: Chưa cập nhật