LCĐ-LCH Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Bí thư: ThS. Bùi Ngọc Hà

Đơn vị công tác: Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Địa chỉ liên hệ: Phòng 403 Nhà C10

Điện thoại: 02436 231 149

Email: anh.truongminh@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/groups/Viện KTHN&VLMT