LCĐ - LCH Viện Khoa học và Môi trường

Bí thư: Đào Duy Nam

Email: Nam.daoduy@hust.edu.vn

Địa chỉ công tác:  Bộ môn Quản lý Môi trường- Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường

Liên Chi Đoàn: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Địa chỉ trang web hoặc fanpage của LCĐ: https://www.facebook.com/moitruong.bkhn

Chức vụ Đoàn đã qua

- Bí thư chi đoàn PTTH, phó bí thư đoàn trường PTTH

- Bí thư Chi đoàn BK07, UV BCH LCĐ K47

- Bí thư Chi đoàn cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Các thành tích đã đạt được

 

Luôn cố gắng và nỗ lực góp một phần nhỏ tạo ra một sân chơi bổ ích về các hoạt động phong trào, học tập và nghiên cứu khoa học cho các bạn Đoàn viên, thanh niên.