LCĐ-LCH Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

 

Bí thư: TS. Lê Minh Hải

Đơn vị công tác: Bộ môn 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 

Email: hai.leminh@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/groups/Viện KH&KTVL