LCĐ-LCH Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh

Bí thư: Nguyễn Danh Nam

Địa chỉ cơ quan công tác: 203- C7, PTN KH&CN Nhiệt – Lạnh

Địa chỉ liên hệ: Phòng 924 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 043 868 4509  

Email: namnd-ihere@mail.hut.edu.vn

Facebook/Fanpage:https://www.facebook.com/Viện KH&CNNL