LCĐ - LCH Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Bí thư: TS. Ngô Hà Thanh

Đơn vị công tác: Bộ môn Vật liệu & CN Hoá dệt, Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Địa chỉ liên hệ: Phòng 214B Nhà C4-5

Điện thoại:   

Email: thanh.ngoha@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/viendetmaydagiaythoitrang