LCĐ - LCH Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  

Bí thư: TS. Đinh Viết Sang

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học máy tính

Địa chỉ liên hệ: Phòng 902 Nhà B1

Điện thoại: 024.38696121

Email: sangdv@soict.hust.edu.vn

Fanpage: https://facebook.com/Viện CNTT&TT