LCĐ-LCH Viện Cơ khí Động lực

Bí thư: TS. Lưu Hồng Quân

Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ liên hệ: Phòng 206 Nhà C8

Email: quanlh.hust@gmail.com

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Viện CKĐL