LCĐ-LCH Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa

Bí thư: Nguyễn Xuân Việt

Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông

Địa chỉ liên hệ: Phòng 114, 92A Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội

Email: vietnx@hactech.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Trường CĐN