Ban Thông tin - Tuyên truyền & Đối ngoại

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Đơn vị công tác: Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, Viện CNTT&TT

Địa chỉ liên hệ: Phòng 801 Nhà B1

Email: hai.nguyentuan@hust.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Ban TT-TT&ĐN