Ban Thanh niên Tình nguyện

Trưởng ban: TS. Lưu Hồng Quân

Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208 Nhà C6

Điện thoại: 

Email: quanlh.hust@gmail.com

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Ban TNTN