Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học

 

Trưởng ban: TS. Thái Phương Thảo

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ học ứng dụng, Viện Cơ khí

Địa chỉ liên hệ: Phòng 307 Nhà C3

Email: thao.thaiphuong@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: