Ban Hỗ trợ Sinh viên

 

Trưởng Ban: SV. Đoàn Quang Trung

Đơn vị công tác: Viện Vật lý Kỹ thuật

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 Nhà B8

Ðiện thoại: 024 3869 6166

Email: trungdq.bkhn@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hotrosinhvienbk