Ban Hỗ trợ Sinh viên

 SV. Nguyễn Văn Quyết

Đơn vị công tác: Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 KTX Nhà B8

Ðiện thoại: 0343366309

Email: hotrosinhvien.hust@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hotrosinhvienbk/