Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Chủ tịch: SV. Nguyễn Đức Thành
K61 - Viện CNSH & CNTP
 

 
Phó Chủ tịch: SV. Đỗ Đức Thắng
K61 - Viện Cơ khí
 
 
 Phó Chủ tịch: SV. Nguyễn Mai Anh
K60 - Viện Điện tử - Viễn thông

UV BTK: SV. Trần Thị Quỳnh Hoa

K61 - Viện Ngoại ngữ

UV BTK: SV. Nguyễn Hồng Thái

K63 - Viện Kĩ thuật Hóa học

UV BTK: SV. Trần Thị Vân Anh

K62- Viện CNSH & CNTP

UV BTK: SV. Ngô Quang Sơn

K63 - Viện Cơ khí Động lực

UV BTK: SV. Trần Anh Dũng

K62 - Viện Điện

UV BTK: SV. Lê Thuận Khánh

K62 - Viện Kinh tế và Quản lý

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH (KHÔNG BAO GỒM BAN THƯ KÝ)

Nguyễn Thị Kim Anh

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

UV BCH

Lê Thị Vân Anh

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

UV BCH

Vũ Thế Chung

Chương trình Genetic Bách khoa

UV BCH

Dương Thị Hiện

Viện Cơ khí Động lực

UV BCH

Nguyễn Minh Hiếu

Liên chi hội Sinh viên K60

UV BCH

Nguyễn Ngọc Linh

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

UV BCH

Trần Thị Linh

Viện Sư phạm Kỹ thuật

UV BCH

Nguyễn Đức Long

Đội Tình nguyện Hội Sinh viên số 1

UV BCH

Ninh Ngọc Luyên

Viện Toán Ứng dụng và Tin học

UV BCH

Phạm Thị Luyến

Viện Kỹ thuật Hạt nhât và Vật lý Môi trường

UV BCH

Lê Thị Mai

Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

UV BCH

Nguyễn Tiến Mạnh

Viện Điện tử - Viễn thông

UV BCH

Nguyễn Trung Nam

Đội Tình nguyện Đồng hương Phú Thọ

UV BCH

Hoàng Danh Ngọc

Trường Cao đẳng nghề

UV BCH

Phan Ngọc Phùng

Các Chương trình Chất lượng cao

UV BCH

Nguyễn Hoàng Sơn

Câu lạc bộ Âm nhạc - MIC

UV BCH

Nguyễn Thị Thắm

Viện Đào tạo Quốc tế

UV BCH

Ngô Đức Việt

Viện Cơ khí

 UV BCH