Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Chủ tịch: SV. Đoàn Quang Trung
K58 - Viện Vật lý Kỹ thuật
 

 
Phó Chủ tịch: SV. Nguyễn Văn Tiến
K58 - Viện CNTT&TT
 
 
 
Phó Chủ tịch: SV. Nguyễn Hồng Dương
K59 - Viện Kinh tế và Quản lý

UV BTK: SV. Khuất Hoàng Lâm

K58 - Viện KH&KT Vật liệu

UV BTK: SV. Nguyễn Mai Anh

K60 - Viện ĐT-VT

UV BTK: SV. Nguyễn Hồng Nhung

K59 - Viện Kỹ thuật Hóa học

UV BTK: SV. Đào Xuân Hiếu

K60 - Viện Cơ khí

UV BTK: SV. Ngô Đức Việt

K59 - Viện Cơ khí

UV BTK: SV. Nguyễn Văn Quyết

K60 - Viện Điện tử - Viễn thông

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH (KHÔNG BAO GỒM BAN THƯ KÝ)

Nguyễn Thị Kim Anh

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

UV BCH

Lê Thị Vân Anh

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

UV BCH

Vũ Thế Chung

Chương trình Genetic Bách khoa

UV BCH

Dương Thị Hiện

Viện Cơ khí Động lực

UV BCH

Nguyễn Minh Hiếu

Liên chi hội Sinh viên K60

UV BCH

Nguyễn Ngọc Linh

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

UV BCH

Trần Thị Linh

Viện Sư phạm Kỹ thuật

UV BCH

Nguyễn Đức Long

Đội Tình nguyện Hội Sinh viên số 1

UV BCH

Ninh Ngọc Luyên

Viện Toán Ứng dụng và Tin học

UV BCH

Phạm Thị Luyến

Viện Kỹ thuật Hạt nhât và Vật lý Môi trường

UV BCH

Lê Thị Mai

Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

UV BCH

Nguyễn Tiến Mạnh

Viện Điện tử - Viễn thông

UV BCH

Nguyễn Trung Nam

Đội Tình nguyện Đồng hương Phú Thọ

UV BCH

Hoàng Danh Ngọc

Trường Cao đẳng nghề

UV BCH

Phan Ngọc Phùng

Các Chương trình Chất lượng cao

UV BCH

Nguyễn Hoàng Sơn

Câu lạc bộ Âm nhạc - MIC

UV BCH

Nguyễn Thị Thắm

Viện Đào tạo Quốc tế

UV BCH

Ngô Đức Việt

Viện Cơ khí

 UV BCH