Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXXIV

 
Bí thư: TS. Lê Đức Tùng
Đơn vị: Viện Điện 

Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Tuấn Hải
Đơn vị: Viện CNTT và Truyền thông
 

Phó Bí thư: TS. Phạm Phúc Ngọc
Đơn vị: Viện Điện tử - Viễn thông
 

Phó Bí thư: TS. Lê Minh Hải
Đơn vị: Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật Liệu
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (KHÔNG BAO GỒM BAN BÍ THƯ)
 
 

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Trần Ngọc Lân

UVTV, Trưởng Ban TNTN

VP Đoàn trường

Đặng Trung Dũng

UVTV, Trưởng ban VNTT

Viện KT Hóa học

Thái Phương Thảo

UVTV, Trưởng ban HT&NCKH

Viện Cơ khí

Bùi Tăng Bảo Ngọc

UVTV, Phó trưởng ban TCKT và TT-TT&ĐN

Viện Toán ƯD&TH

Lưu Hồng Quân

UVTV, Trưởng ban Cán bộ trẻ

Viện CK Động lực

Đoàn Quang Trung

CT HCV, UVTV, Trưởng ban HTSV

Viện VLKT

Nguyễn Văn Tiến

PCT HSV, UVTV, Phó Trưởng ban TT-TT&ĐN

Viện CNTT&TT

Đỗ Trọng Hiếu

UVBCH

Viện Điện

Đinh Viết Sang

UVBCH

Viện CNTT&TT

Ngô Hà Thanh

UVBCH

Viện DMDG&TT

Trần Thiên Đức

UVBCH

Viện VLKT

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

UVBCH

Viện KTQL

Đặng Thu Hương

UVBCH

Viện SPKT

Phan Minh Thụy

UVBCH

Viện CNSH&CNTP

Bùi Ngọc Hà

UVBCH

Viện KTHN&VLMT

Đào Duy Nam

UVBCH

Viện KH&CN Môi trường

Nguyễn Thị Thanh Phương

UVBCH

Viện Ngoại ngữ

Nguyễn Xuân Việt

UVBCH

Trường CĐ Nghề

Nguyễn Tiến Cương

UVBCH

Viện KH&CN Nhiệt lạnh

Nguyễn Anh Thư

UVBCH

Viện SIE

Lưu Trung Hiếu

UVBCH

Viện Điện

Nguyễn Hồng Dương

UVBCH

Viện KT&QL

Nguyễn Hoàng Dung

UVBCH

Viện CNSH&CNTP

Ngô Đức Việt

UVBCH

Viện Cơ khí

Trần Thị Quỳnh Hoa

UVBCH

LCĐ K61

Dương Văn Thái

UVBCH

Viện CK Động lực

Nguyễn Thị Thắm

UVBCH

Viện SIE

Nguyễn Văn Quyết

UVBCH

Viện ĐTVT

Nguyễn An Ninh

UVBCH

K61