Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXXIV

 
Bí thư: TS. Lê Đức Tùng
Đơn vị: Viện Điện 

Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Tuấn Hải
Đơn vị: Viện CNTT và Truyền thông
 

Phó Bí thư: TS. Phạm Phúc Ngọc
Đơn vị: Viện Điện tử - Viễn thông
 

Phó Bí thư: TS. Lê Minh Hải
Đơn vị: Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật Liệu
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (KHÔNG BAO GỒM BAN BÍ THƯ)
 
 

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Lưu Hồng Quân

UVTV, Trưởng Ban TNTN

Viện CKĐL

Đặng Trung Dũng

UVTV, Trưởng ban TT-TT&ĐN

Viện KT Hóa học

Thái Phương Thảo

UVTV, Trưởng ban HT&NCKH

Viện Cơ khí

Đặng Thu Hương

UVTV, Trưởng ban Văn nghê - Thể thao

Viện Sư phạm Kĩ thuật

Nguyễn Hoài Anh

UVTV, Trưởng ban Cán bộ trẻ

Viện KH&KT Vật liệu

Ngô Đức Việt

CT HSV, UVTV

Viện Cơ khí

Nguyễn Mai Anh

PCT HSV, UVTV

Viện CNTT&TT

Nguyễn Văn Quyết

PCT HSV, UVBCH, Trưởng ban HTSV

Viện ĐTVT

Đinh Viết Sang

UVBCH

Viện CNTT&TT

Ngô Hà Thanh

UVBCH

Viện DMDG&TT

Trần Thiên Đức

UVBCH

Viện VLKT

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

UVBCH

Viện KTQL

Đỗ Trọng Hiếu

UVBCH

Viện Điện

Phan Minh Thụy

UVBCH

Viện CNSH&CNTP

Bùi Ngọc Hà

UVBCH

Viện KTHN&VLMT

Đào Duy Nam

UVBCH

Viện KH&CN Môi trường

Nguyễn Thị Thanh Phương

UVBCH

Viện Ngoại ngữ

Nguyễn Xuân Việt

UVBCH

Trường CĐ Nghề

Nguyễn Tiến Cương

UVBCH

Viện KH&CN Nhiệt lạnh

Nguyễn Anh Thư

UVBCH

Viện SIE

Trần Quốc Tuấn

UVBCH

Viện Điện

Bùi Thị Minh Hoa

UVBCH

Viện Ngoại ngữ

Trương Hồng Sáng

UVBCH

Viện KTQL

Nguyễn Thị Trung Thu

UVBCH

Viện KTQL

Nguyễn Thị Linh

UVBCH

Viện DM DG & TT

Trần Thị Quỳnh Hoa

UVBCH

Viện Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Thắm

UVBCH

Viện SIE

Kiều Quang Thuyết

UVBCH

Khoa GDTC

Hà Thùy Linh

UVBCH

Viện CNSH & CNTP